Prawo pracy

Audyt Prawa pracy

STB Consulting oferuje przeprowadzenie kompleksowego lub wycinkowego (w zależności od potrzeb zamawiającego) audytu dokumentacji pracowniczej oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa.

Audyt całościowy odpowiadający wymogom PIP

Audyt obejmujący całość dokumentacji pracowniczej oraz obowiązujące w zakładzie regulaminy i procedury jest odpowiada wymogom właściwym dla kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Raport końcowy

Przeprowadzony audyt kończy się raportem, w którym nasi specjaliści, inspektorzy pracy z dużym doświadczeniem, przedstawiają zarówno stwierdzone nieprawidłowości, jak i wskazują na konkretne rozwiązania, które należy przedsięwziąć by doprowadzić stan faktyczny do stanu wymaganego przepisami prawa pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów w przedmiotowym zakresie.
Po audycie osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie udzielą wsparcia merytorycznego we wszystkich kwestiach związanych z wprowadzeniem rozwiązań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania firmy w tym obszarze.

Dla Firm każdej wielkości i każdej branży

Ofertę audytów kierujemy do firm każdej wielkości i każdej branży – mamy wiedzę, umiejętności oraz ogromne doświadczenie, którym chętnie się podzielimy.

Zobacz pozostałe zagadnienia prawa pracy:

Scroll to Top