Szkolenie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracodawców, u których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak do tych, którzy utworzenie ZFŚS dopiero planują. Ponadto przekazywana podczas szkolenia wiedza może być szczególnie przydatna dla członków Komisji Socjalnych oraz przedstawicieli Związków Zawodowych, biorących udział w tworzeniu, ustalaniu zasad oraz stosowaniu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przykładowymi zapisami Regulaminu ZFŚS oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Piśmiennictwem w przedmiotowym zakresie.

Podczas szkolenia prowadzący postara się rozwiać wszelkie wątpliwości jakie mogą pojawić się podczas tworzenia systemu świadczeń socjalnych oraz jego codziennego stosowania .

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracodawców, u których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak do tych, którzy utworzenie ZFŚS dopiero planują. Ponadto przekazywana podczas szkolenia wiedza może być szczególnie przydatna dla członków Komisji Socjalnych oraz przedstawicieli Związków Zawodowych, biorących udział w tworzeniu, ustalaniu zasad oraz stosowaniu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Cele i zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Pracodawcy objęci obowiązkiem tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS
 • Wewnątrzzakładowe akty prawa regulujące działalność socjalną pracodawcy
 • Zasady gospodarowania środkami ZFŚS
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Regulamin ZFŚS

 • Regulacje prawne dotyczące treści oraz procedury wdrażania Regulaminu ZFŚS
 • Przykładowe, dopuszczalne w prawie zapisy Regulaminu ZFŚS
 • Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna jako kryterium podziału środków
 • Określenie form działalności socjalnej finansowanej w ramach ZFŚS

Komisja socjalna – powołanie, skład i tryb działania

 • Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Socjalnej w zakładzie pracy
 • Zasady tworzenia i działania Komisji Socjalnej
 • Zmiana składu Komisji Socjalnej
 • Kompetencje Komisji Socjalnej i współpraca ze Związkami Zawodowymi

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością socjalną

 • Dokumentowanie dochodów pracownika i członków rodziny w ramach wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego
 • Prawo żądania okazania zeznania PIT pracownika i członków rodziny
 • Inne dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego
 • Zasady przetwarzania danych pracownika i członków jego rodziny

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusja moderowana.

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top