Usługi BHP

Obsługa firm w zakresie BHP i p-poż

Oferujemy kompleksową obsługę zakładów pracy każdej wielkości i każdej branży w zakresie realizacji zadań służby bhp/p-poż.

Doświadczenie i wiedza

Usługi realizowane są przez osoby posiadające zarówno stosowne uprawnienia, jak i ponadprzeciętne doświadczenie oraz wiedzę ekspercką.

W ramach realizacji zadań służby bhp
i p-poż zapewniamy:

 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z pisemnymi uwagami oraz wnioskami i propozycjami działań naprawczych
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kompleksowe opracowanie stosownej dokumentacji, a także kontrola realizacji wniosków profilaktycznych, prowadzenie rejestrów
 • szkolenia wstępne oraz – w zależności od treści zawartej umowy – szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawców
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wew. zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowanie oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części
 • profesjonalne, realizowane na poziomie eksperckim, doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpracę z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi
 • reprezentowanie pracodawcy – w ramach udzielonego pełnomocnictwa – przed organami kontroli nad warunkami pracy, jak PIP, Inspekcja Sanitarna czy UDT

Zobacz pozostałe usługi z zakresu BHP:

Scroll to Top