Szkolenie

Kontrola trzeźwości w pracy

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników służby bhp i ochrony

kontrola trzeźwości w pracy

Cel szkolenia
– Kontrola trzeźwości w pracy

Prezentacja wymogów prawnych, zasad oraz możliwych rozwiązań w zakresie dopuszczalnej kontroli pracownika na zawartość alkoholu oraz środków odurzających w organizmie. Omówienie wymogów formalnych w zakresie wymaganych prawem procedur oraz dokumentowania kontroli osób zatrudnionych.

Szkolenie z kontroli trzeźwości w pracy skierowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników służby bhp i ochrony

Tematyka szkolenia obejmuje:

Dopuszczalne formy kontroli trzeźwości pracownika

 • Zmiany w prawie w zakresie dopuszczalnych form kontroli pracownika
 • Kontrola prewencyjna
 • Kontrola w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
 • Ochrona prawa do prywatności oraz dóbr osobistych pracownika
 • Zakładowa procedura badania trzeźwości – wymogi formalne
 • Urządzenia pomiarowe dopuszczone do stosowania
 • Kontrola wydychanego powietrza i badanie krwi
 • Obowiązek informacyjny

Kontrola zawartości środków odurzających w organizmie

 • Zasady i podstawy prowadzonej kontroli
 • Dopuszczone prawem metody badania

Procedura wewnątrzzakładowa badania trzeźwości

 • Wymogi formalne w zakresie stosowanych form kontroli
 • Zakres podmiotowy przewidzianych form kontroli trzeźwości
 • Wskazanie metody pomiarowej
 • Zasada zapewnienia poufności prowadzonych badań
 • Dokumentowanie wyników przeprowadzonych badań

Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna
 • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusje moderowane

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top