Usługi BHP

Doradztwo w zakresie BHP

STB Consulting świadczy usługi obejmujące szeroko pojęte doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych branżach.

Doświadczenie i wiedza

Nasze doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz kierunkowe wykształcenie pozwala nam dzielić się ekspercką wiedzą zarówno w kontekście funkcjonowania zakładu jako całości, jak i w konkretnych przypadkach.

Zakres doradztwa BHP

  • zdarzenia wypadkowe, ocena stanu faktycznego oraz wsparcie merytoryczne
  • zagrożenia i ich eliminacja w branży maszynowej, chemicznej, budowlanej i innych
  • ocena wdrażanych w zakładzie rozwiązań pod kątem zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ocena potrzeb w zakresie zapewnienia wsparcia służby bhp/p.poż
  • przygotowanie do kontroli PIP, Inspekcji Sanitarnej, UDT
  • wsparcie w toku kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy
  • przygotowanie pism i odpowiedzi na środki prawne wydane przez PIP, Inspekcję Sanitarną, UDT

Zobacz pozostałe usługi z zakresu BHP:

Scroll to Top