Szkolenie

Czas pracy i wynagrodzenia w podmiotach medycznych

Szkolenie skierowane jest do placówek medycznych, w szczególności służb kadrowych tych podmiotów oraz innych osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi oraz praktycznymi rozwiązaniami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy w służbie zdrowia, ze szczególnym wskazaniem na planowanie dyżurów medycznych oraz pracy ponad wymiar 48 godzin w tygodniu.

Doświadczony specjalista przedstawi zasady zatrudniania pracowników ochrony zdrowia w różnych systemach czasu pracy oraz omówi zasady ustalania wynagrodzeń wraz z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych czy też w porze nocnej.

Praktyczny charakter szkolenia pozwoli przedstawić rozwiązania problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia oraz przeprowadzić ćwiczenia doskonalące warsztat.

Szkolenie skierowane jest do placówek medycznych, w szczególności służb kadrowych tych podmiotów oraz innych osób odpowiedzialnych za planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń.

Bezpośredni kontakt z doświadczonym i uznanym wykładowcą da możliwość rozwiania ewentualnych wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na pytania, w szczególności zaś będzie sprzyjać położeniu nacisku na praktykę i konkretne rozwiązania.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów medycznych

 • Zakres stosowania Kodeksu pracy do pracowników podmiotów medycznych
 • Ustawa o działalności leczniczej

Systemy czasu pracy

 • Stosowanie podstawowego systemu czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy w świetle Ustawy o działalności leczniczej
 • Równoważenie czasu pracy dla pracowników objętych skróconymi normami czasu pracy
 • Inne systemy czasu pracy
 • Ruchomy czas pracy – dopuszczalność stosowania w podmiotach leczniczych

Norma i wymiar czasu pracy

 • Pojęcie normy czasu pracy i wymiaru czasu pracy
 • Normy czasu pracy personelu medycznego
 • Normy czasu pracy dla pracowników administracyjno-gospodarczych

Doba, tydzień i okres rozliczeniowy

 • Pojęcie doby pracowniczej – zagadnienia praktyczne
 • Planowanie godzin pracy w danej dobie pracowniczej w różnych systemach czasu pracy
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe – planowanie
 • Odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym

Rozkład czasu pracy w praktyce

 • Ustalanie harmonogramów czasu pracy na zasadach ogólnych
 • Harmonogram czasu pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy
 • Dopuszczalność zmiany harmonogramu w trakcie okresu rozliczeniowego w świetle stanowisk MPiPS oraz PIP
 • Zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy
 • Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
 • Dopuszczalność uzupełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – orzecznictwo SN

Dyżur medyczny i klauzula opt – out

 • Pojęcie dyżuru medycznego
 • Dyżur medyczny a czas pracy, czas pracy w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej
 • Wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
 • Klauzula opt – out a normy czasu pracy
 • Wrażenie i wycofanie zgody pracownika
 • Klauzula opt – out w świetle stanowiska PIP

Pozostałe zagadnienia

 • Pozostawanie w gotowości do pracy – zasady i wynagrodzenie
 • Zasady planowania i świadczenia pracy w niedziele i święta
 • Dodatki z tytułu pracy w porze nocnej oraz niedziele i święta

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego, omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusja moderowana.

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Prowadzący:

Sebastian Starnawski

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top