Szkolenie

Czas pracy i wynagrodzenia w praktyce

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami, planujących harmonogramy czasu pracy, a nade wszystko do pracowników HR lub Działów Kadr i Płac w firmach każdej wielkości.

Cel szkolenia

Zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz kompetencji w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy w różnych systemach. Uczestnicy dzięki wsparciu wyjątkowo doświadczonego praktyka i uznanego wykładowcy nabędą umiejętności, które z pewnością będą wsparciem dla każdej organizacji.

Nacisk położony na praktykę pozwoli wybrać najkorzystniejsze rozwiązania oraz uniknąć ewentualnych błędów w procesie planowania i rozliczania czasu pracy.

Uwaga słuchaczy zostanie także skierowana na najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska doktryny.

Prowadzone w trakcie szkolenia ćwiczenia oraz możliwie szerokie uczestnictwo słuchaczy z możliwością zgłaszania konkretnych, indywidualnych problemów ułatwi praktyczne spojrzenie na zagadnienia czasu pracy i wynagrodzeń.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami, planujących harmonogramy czasu pracy, a nade wszystko do pracowników HR lub Działów Kadr i Płac w firmach każdej wielkości.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy

 • Norma, wymiar i rozkład czasu pracy
 • Okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy
 • Powszechne i wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy

Czas pracy – najnowsze regulacje i orzecznictwo SN

 • Planowanie czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych
 • Systemy czasu pracy – jaki wybrać?
 • Praktyczne stosowanie ruchomego czasu pracy
 • Zasady i podstawy wprowadzenia dłuższych okresów rozliczeniowych
 • Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

 • Zasady udzielania odpoczynków w danej dobie i tygodniu
 • Planowanie odpoczynków tygodniowych – praktyka
 • Równoważenie nieudzielonego/skróconego odpoczynku dobowego
 • Kiedy i komu nie trzeba zapewnić odpoczynku dobowego

Harmonogramy czasu pracy

 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy – praktyka
 • Możliwość zmiany harmonogramu przed okresem rozliczeniowym oraz w jego trakcie
 • Dokumentowanie oraz zasady przechowywania harmonogramów czasu pracy
 • Harmonogram czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego

Rejestracja czasu pracy

 • Karta ewidencji czasu pracy – wymogi formalne i praktyczne
 • Okresy obowiązywania karty ewidencji czasu pracy
 • Tradycyjna i elektroniczna forma ewidencji czasu pracy
 • Zasady przechowywania kart ewidencji czasu pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta

 • Podstawy prawne polecenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • Pojęcie doby pracowniczej a godziny nadliczbowe
 • Czas wolny udzielny za godziny nadliczbowe
 • Wynagrodzenie „normalne” oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Praca w dniu wolnym oraz jej rekompensowanie

Praca zdalna – nowe regulacje 2023

 • Zmiany w prawie w zakresie świadczenia pracy zdalnej
 • Praca zdalna świadczona stale lub częściowo
 • Praca zdalna świadczona okazjonalnie
 • Koszty, ekwiwalent i ryczałt w związku z realizacją pracy zdalnej
 • Uregulowania wewnątrzzakładowe w kontekście pracy zdalnej
 • Grupy pracowników mogących świadczyć pracę zdalną

Pozostałe zagadnienia

 • Czas pracy osób zarządzających zakładem pracy
 • Dyżur świadczony w miejscu pracy oraz w domu
 • Konsekwencje prawne naruszenia przepisów o czasie pracy

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego, omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w zakresie planowania oraz rozliczania czasu pracy w różnych systemach i okresach rozliczeniowych.
 • Dyskusja moderowana.

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top