Usługi BHP

Audyt BHP

Zakresem audytu bhp możemy objęć zarówno wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy jak i dokumentacji dotyczącej BHP.

audyt bhp Opole

Korzystamy z doświadczenia zdobytego w Państwowej Inspekcji Pracy

Wykorzystując doświadczenie nabyte podczas wielu lat pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, świadczymy usługi w zakresie kompleksowych audytów bhp, przygotowujących zakłady każdej branży i każdej wielkości do kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym w szczególności PIP, PIS i UDT.

Zakres audytu BHP

Zakresem audytu bhp, w zależności od potrzeb zamawiającego, możemy objęć zarówno wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym w szczególności bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i eksploatowanych maszyn oraz urządzeń. Nadto nasi specjaliści dokonają kompleksowego sprawdzenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy przeprowadzony przez nas audyt bhp zostaje przedstawiony w raporcie wskazującym obszary ewentualnego występowania zagrożeń lub nieprawidłowości formalnych.

Zastosowana kwantyfikacja stwierdzonego ryzyka pozwala pracodawcy w łatwy sposób zorientować się jakie działania powinny zostać podjęte niezwłocznie, jakie w wyznaczonym terminie, a także które audytowane obszary spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz pozostałe usługi z zakresu BHP:

Scroll to Top