Szkolenie

Społeczny Inspektor Pracy – zadania i uprawnienia

Szkolenie skierowane jest do Społecznych Inspektorów Pracy, zarówno rozpoczynających swoją drogę w zakresie społecznego nadzoru nad warunkami pracy, jak i tych doświadczonych, chcących zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Cel szkolenia

Zdobycie lub aktualizacja wiedzy w zakresie organizacji Społecznej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy, jej zadań oraz uprawnień. Omówione zostaną także podstawy prawne oraz formy współdziałania SIP z Organizacjami Związkowymi działającymi u pracodawcy.

Wśród uprawnień SIP na szczególną uwagę zasługują te odnoszące się nie tylko do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz także prawnej ochrony pracy, gdzie skuteczny Społeczny Inspektor Pracy może w sposób szczególny wpływać na praworządność w relacji pracodawca – pracownicy .

Nie bez znaczenia dla funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w zakładzie pozostają kwestie udzielania czasu wolnego na realizację tych obowiązków, pokrycia kosztów z tym związanych oraz współdziałania z organami nadzoru nad warunkami pracy, w tym szczególnie z Państwową Inspekcją Pracy.

Szkolenie skierowane jest do Społecznych Inspektorów Pracy, zarówno rozpoczynających swoją drogę w zakresie społecznego nadzoru nad warunkami pracy, jak i tych doświadczonych, chcących zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Współpraca i współdziałanie SIP i PIP

 • Źródła prawa regulujące działanie Społecznej Inspekcji Pracy
 • Organizacja Społecznej Inspekcji Pracy w zakładzie
 • Wybór Społecznego Inspektora Pracy
 • Odwołanie Społecznego Inspektora Pracy
 • Związki zawodowe jako organ nadzoru nad działaniami SIP

Zadania Społecznej Inspekcji Pracy

 • Regulacje prawne w zakresie zadań SIP
 • Społeczny, wewnątrzzakładowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Rola Społecznego Inspektora Pracy w kontroli zagadnień prawa pracy
 • Środki prawne wydawane przez Społecznego Inspektora Pracy – uwagi i zalecenia
 • Państwowa kontrola nad realizacją środków prawnych wydawanych przez SIP

Rola SIP w badaniu wypadków przy pracy

 • Wypadek przy pracy – definicja i orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • Zespół powypadkowy – skład oraz zadania
 • Społeczny Inspektor Pracy jako członek zespołu powypadkowego
 • Dokumentowanie prac zespołu powypadkowego

Rola Państwowej Inspekcji Pracy w badaniu wypadku przy pracy

 • Zasady uczestnictwa SIP w kontroli prowadzonej przez organy PIP
 • Postępowanie Inspektora pracy w razie sprzeciwu od zalecenia SIP
 • Rola doradcza oraz szkoleniowa PIP

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusje moderowane

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top