Szkolenie antymobbingowe

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – jak zapobiegać?

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, działów HR, osób kierujących pracownikami oraz pracowników.

szkolenie antymobbingowe

Cel szkolenia antymobbingowego

Prezentacja uregulowań prawnych dotyczących zjawisk destruktywnych dla środowiska pracowniczego, takich jak mobbing, dyskryminacja oraz molestowanie. Ponadto podczas szkolenia omówione zostaną aspekty psychospołeczne ww. zjawisk oraz szerokie orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uczestnicy będą mieli nadto możliwość zapoznania się z założeniami do tworzenia wewnątrzzakładowej procedury antymobbingowej

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, działów HR, osób kierujących pracownikami oraz pracowników.

Tematyka szkolenia antymobbingowego obejmuje:

Prawne i psychospołeczne aspekty mobbingu

 • Geneza badań nad zjawiskiem mobbingu
 • Konflikt w środowisku pracy
 • Szczególnie chronione interesy psychologiczne pracownika
 • Mobbing w ujęciu prawnym, definicje i znaczenie
 • Istotne elementy definicji mobbingu
 • Postępowanie wewnątrzzakładowe w przypadku mobbingu
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w zakładzie
 • Świadczenia dla ofiary mobbingu

Dyskryminacja w środowisku pracy

 • Dyskryminacja w przepisach krajowych i prawie UE
 • Pojęcie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej
 • Szczególne cechy różnicujące niewymienione w Kodeksie pracy
 • Wewnątrzzakładowa polityka antydyskryminacyjna
 • Świadczenia dla ofiary dyskryminacji

Molestowanie

 • Molestowanie w przepisach prawa polskiego oraz UE
 • Molestowanie jako forma dyskryminacji płciowej
 • Istotne elementy definicji molestowania, w tym molestowania seksualnego
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Podczas szkolenia antymobbingowego wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna
 • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie przykładów i praktycznych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusje moderowane

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top