Szkolenie

Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami

Szkolenie skierowane jest do zakładów pracy, których struktura organizacyjna obejmuje między innymi osoby na różnych szczeblach zarządzania. Szczególnie zainteresowane mogą być osoby reprezentujące pracodawcę, kierownicy działów czy pracownicy HR, komórek kadrowo-płacowych oraz komórek bhp.

Cel szkolenia

Przedstawienie zasad oraz form odpowiedzialności jaka wiąże się z pełnieniem funkcji kierowniczej i sprawowaniem nadzoru nad podległymi pracownikami.

Obowiązujący system prawny oraz realia w tym zakresie każą zadać pytanie o granice odpowiedzialności pracodawcy, osoby kierującej pracownikami i samego pracownika za naruszenie przepisów prawa pracy, w tym także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas szkolenia doświadczony praktyk i wykładowca akademicki przedstawi to zagadnienie w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska doktryny oraz wieloletnią praktykę w Państwowej Inspekcji Pracy

Szkolenie skierowane jest do zakładów pracy, których struktura organizacyjna obejmuje między innymi osoby na różnych szczeblach zarządzania. Szczególnie zainteresowane mogą być osoby reprezentujące pracodawcę, kierownicy działów czy pracownicy HR, komórek kadrowo-płacowych oraz komórek bhp.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Strony stosunku pracy w świetle KP

 • Pracodawca oraz jego uprawnienia
 • Osoba reprezentująca pracodawcę
 • Osoba kierująca pracownikami – kto to taki?
 • Pracownik – przedmiot ochrony czy podmiot obowiązków
 • Pracownik służby bhp i jego szczególna pozycja w zakładzie

Odpowiedzialność pracodawcy

 • Rola pracodawcy w kształtowaniu otoczenia i warunków pracy
 • Zakres odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szczególna odpowiedzialność pracodawcy za mobbing, dyskryminację i molestowanie
 • Zasady odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie ryzyka
 • Odpowiedzialność cywilna – odszkodowawcza

Zakres odpowiedzialności osoby kierującej pracownikami

 • Rola i zakres obowiązków osoby kierującej pracownikami
 • Odpowiedzialność porządkowa
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa osoby kierującej pracownikami – orzecznictwo SN
 • Odpowiedzialność karna kierownika – praktyka i orzecznictwo SN
 • Kiedy odpowiada pracodawca a kiedy kierownik

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności i rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
 • Dyskusje moderowane

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top