Usługi BHP

Wypadki przy pracy

Udzielamy kompleksowego wsparcia w przypadku wypadków związanych z wykonywaną pracą.

Udzielamy kompleksowego wsparcia w sytuacjach najtrudniejszych.

W razie wypadku przy pracy, wypadku w podróży służbowej, wypadku w drodze do pracy, czy z pracy nasi doskonale przygotowani specjaliści udzielą niezwłocznego wsparcia bezpośrednio po zdarzeniu, jak i w toku całego postępowania powypadkowego.

Zespół powypadkowy

Zakresem audytu, w zależności od potrzeb zamawiającego, możemy objęć zarówno wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy, w tym w szczególności bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i eksploatowanych maszyn oraz urządzeń. Nadto nasi specjaliści dokonają kompleksowego sprawdzenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

W razie udziału w postępowaniu Państwowej Inspekcji Pracy – w ramach udzielonego przez klienta pełnomocnictwa – będziemy reprezentować go przed prowadzącym postepowanie Inspektorem pracy.

Współpracujemy także z uznaną kancelarią adwokacką, która w razie takiej potrzeby, udzieli niezwłocznego wsparcia, reprezentując naszego klienta.
W swoich działaniach opieramy się na ogromnym doświadczeniu i znajomości zasad postepowania w razie wypadków zawodowych.

Zobacz pozostałe usługi z zakresu BHP:

Scroll to Top