Szkolenie

Wypadek przy pracy – postępowanie

Szkolenie skierowane jest wszystkich pracodawców, ale także członków zespołów powypadkowych, w tym pracowników służby bhp, Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli pracowników.

Cel szkolenia

Nabycie lub uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia postępowań ustalających przyczyny i okoliczności wypadków zawodowych, w tym w szczególności wypadków przy pracy.

Słuchacze zostaną zapoznani z procedurą, zasadami zbierania dowodów oraz tworzenia dokumentacji odpowiadającej wymogom prawa w przedmiotowym zakresie.

Wykładowcy z wieloletnią praktyką omówią także przykładowe postępowania powypadkowe oraz udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące wypadków przy pracy i prowadzonych w tym zakresie postępowań.

Uczestnicy będą mieli nadto możliwość zapoznania się z przepisami dotyczącymi świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz z najistotniejszym orzecznictwem Sądu Najwyższego w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest wszystkich pracodawców, ale także członków zespołów powypadkowych, w tym pracowników służby bhp, Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli pracowników.

Tematyka szkolenia obejmuje:

Wypadek przy pracy oraz inne wypadki zawodowe

 • Definicja wypadku przy pracy oraz jej praktyczne stosowanie
 • Zdarzenie nagłe jako element definicji wypadku przy pracy
 • Przyczyna zewnętrzna w przepisach prawa oraz orzecznictwie sądów
 • Uraz – jak rozumieć i jak określić jego ciężkość
 • Związek z pracą jako niezbędny element wypadku przy pracy
 • Wypadek w drodze do pracy i z pracy
 • Wypadek podczas podróży służbowej
 • Wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych
 • Wypadek samozatrudnionego

Zespół powypadkowy

 • Skład zespołu powypadkowego – prawo i orzecznictwo
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz zbieranie dowodów
 • Dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia – zasady zbierania i przechowywania
 • Sporządzanie Protokołu z ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
 • Rola i zadania członków zespołu powypadkowego
 • Zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego

Protokół powypadkowy – wymogi formalne

 • Druk Protokołu powypadkowego
 • Terminy sporządzenia oraz zatwierdzenia Protokołu powypadkowego
 • Rola pracodawcy w postępowaniu powypadkowym
 • Rola Społecznego inspektora pracy w pracy zespołu powypadkowego
 • Najczęściej spotykane błędy w dokumentacji powypadkowej

Rola Państwowej Inspekcji Pracy w badaniu wypadku przy pracy

 • Obowiązek powiadomienia PIP o wypadku przy pracy – przepisy i zasady
 • Postępowanie Inspektora pracy – rola i uprawnienia
 • Współdziałanie Inspektora pracy ze Społecznym Inspektorem pracy
 • Dokumentowanie przebiegu kontroli

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe

 • Prezentacja multimedialna, materiały dla słuchaczy
 • Przykłady orzecznictwa sądowego , omówienie prawdziwych zdarzeń wypadkowych oraz dokumentacji z ich badania
 • Dyskusje moderowane

Czas szkolenia:
6 godzin lekcyjnych

Zobacz pozostałe szkolenia w zakresie:

skontaktuj się z nami

Wspólnie rozwiążemy każdy problem

Lata doświadczeń i zgrany zespół pozwala nam mieć pewność, że damy radę wyprostować każdą sprawę.

Skorzystaj z formularza


  Scroll to Top